27 - 10 - 2020

Triki Traku

(LHko 5.etik DBHko 2.era)


 
Giro edo esparru irekia da, herriko ume eta nerabe guztiei eskiania. Bertan kide izateko moduak berezko eta askorarikoak dira; baina guztietan, norberaren-, sozial- et kristau proposamena lantzen da:
 
triki_3

Abegikor eta poztasunezko giroa, eskaintzen du; beren gustuak eta interesik bizienak erantzuten dituen jardura sorta handi batez baliatuz.

— Bakoitzarekiko harreman pertsonala zaintzen du, animatzaile eta sustatzaileen hezkuntza egotea dela medio. Halaber, jardueretan parte hartzera eta giroan integratzera bultzatzen ditu kideak.

— Berezko talde batzuetatik beste talde zehatzago eta motibatuagoetara alda daitezen saiatzen da; zeinetan posiblea izango baiten adiskidetatunean haztea, elkar-lanean bizitzea, errealitatea ulertzea eta norbere giroan eginbideak betetzea.

Asteko orduak
Ohiko jarduerak
Noizean behingo jarduerak

<<<<<< itzuli